Hallintaportaali
Tietoturva ja tuottavuus yhdistyvät

Tietoturvaa helposti
Protection Service for Business on helppo tapa ottaa käyttöön, hallita ja valvoa päätelaitteiden tietoturvaa ja siihen liittyviä palveluita yhdeltä, intuitiiviselta konsolilta. Se antaa reaaliaikaisen näkymän kaikkiin laitteisiin ja niiden suojauksen tilaan. Laajat raportit optimoivat hallinnointia priorisoimalla vakavuusasteen, hyökkäyksiin vastaamisen ja korjaustoimenpiteet.
 • Nopea, skaalautuvat käyttöönotto
  Ei sen vaikeampaa kuin iTunesin asentaminen – AV-Comparatives
 • Tietoturvan hallinta
  Luo, räätälöi ja aseta käytäntöjä yksilöllisesti tai ryhmissä
 • Valvonta
  Graafiset raportit tarjoavat yleiskuvan ja priorisoinnit
 • Mobiililaitteiden hallinta
  Mobiililaitteiden keskitetty näkyvyys ja hallinta
 • Päivitystenhallinta
  Haavoittuvuuksien näkyvyys ja priorisointi
 • Salasanahallinta
  Keskitetty lisenssihallinta ja käyttöönotto työntekijöille
Tutustu uusiin ominaisuuksiin

Parannettu Windows-palomuuri

F-Secure-palomuuri hyödyntää määrityksiin Windowsin palomuurin oletusmäärityksiä. Tämä lisää merkittävästi yhteensopivuutta muiden sovellusten käytön kanssa. F-Securen asiantuntijamääritykset, jotka huomioivat monistuvat kiristysohjelmat ja laajentumaan pyrkivät hyökkäykset, ovat lisättynä Windowsin omien perus palomuurimääritysten päälle.

Uusi Password Manager

Integroitu salasanahallinta voi vähentää tietosuojan rikkoutumissanktioihin johtavia tietomurtoja, sillä se tarjoaa käyttäjille helpon ja käytännöllisen hallintatyökalun, jonka avulla salasanojen riittävästä tietoturvasta on helppo pitää huolta. Hallintaportaalista salasanahallinta toimitetaan käyttäjille keskitetysti.

Päivitykset Windows-päätteisiin ilman uudelleenkäynnistystä

Yksi yritysympäristöjen suurista ongelmista on uudelleenkäynnistysten heikentävä vaikutus tuottavuuteen. Joissain tapauksissa vaikutus voi olla vakava. Järjestelmäarkkitehtuurimuutosten jälkeen itse sovelluksen päivittäminen enää harvoin vaatii uudelleenkäynnistystä, ja useimmiten se on täysin huomaamaton käyttäjille. Tyypillisesti alasajotilanne vaatii erillisen aikaikkunan päivitykselle, mutta ilman uudelleenkäynnistystä tehtävät päivitykset voidaan ajaa milloin vaan.

improve-file-management

Hallintaportaalin uudistuksessa olemme ottaneet huomioon käytettävyyteen liittyviä parannusehdotuksia joita olemme saaneet asiakkailtamme. Uusia ominaisuuksia ovat muun muassa entistä laajemmat aikataulutusmahdollisuudet skannauksille, käyttäjäprofiilien ryhmittelyt sekä suuremmille ympäristöille parantuneet mahdollisuudet lajitella näkymiä tuoteryhmittäin.

Laitehallinta

Laitehallinnan avulla voidaan estää eri oheislaitteiden, kuten USB-tikkujen, CD-ROM-asemien tai webkameroiden käyttö laitteissa. Sen avulla voidaan myös sallia jonkin tietyn laitteen käyttö, vaikka muiden saman laiteryhmän laitteiden käyttö olisikin estetty.
Pilvipohjainen, keskitetty hallinta
Protection Service for Business tarjoaa keskitetyn käyttöönoton, hallinnan ja valvonnan kaikille päättelaitteille, kuten myös tarvittavat työkalut kuten päivitysten hallinta, joiden avulla yritykset voivat vähentää ylläpito- ja hallinnointityötä.


Easy Installation
Suoraviivainen ja skaalautuva käyttöönotto.

Lue lisää
Easy Installation
Päätelaitesuojaus on helppo ottaa käyttöön. AV-Comparatives kuvasi asennusta näin':' ei sen vaikeampaa kuin iTunesin asentaminen.

Increase productivity
Laajat graafiset raportit, joista löytyy sekä prioriteetti- että vakavuusmittarit

Lue lisää
Increase productivity
Priorisointi- ja vakavuusmittarit auttavat hallinnoijaa keskittämään resurssit sinne missä niitä eniten tarvitaan. Tämä lisää hyökkäyksiin vastaamisen ja korjaavien toimien tehokkuutta.

No servers needed
Ei tarvetta investoida palvelinlaitteisiin, -ohjelmistoihin tai niiden ylläpitoon.

Lue lisää
No servers needed
Ei tarvetta käyttää aikaa ja rahaa palvelinten käyttöönottoon ja hallintaan - selain on ainoa asia minkä tarvitset päätelaitesuojauksen hallinnoimiseen.

Less overhead
Yksinkertaistaa ja suoraviivaistaa hallintaa, mikä vähentää niin ajan kuin resurssien tarvetta.

Lue lisää
Less overhead
Kiitos tästä kuuluu konsolidoidulle, suoraviivaistetulle hallinnalle, automaattisille laite- ja tunnistepäivityksille sekä automatisoidulle päivitysten hallinnalle.

SIEM/RMM support
Kustannustehokas, avoin integroitavuus mihin tahansa keskitettyyn hallintatyökaluun.

Lue lisää
SIEM/RMM support
Voidaan käyttää osana suurempaa tietoturvan ekosysteemiä ja hallita Security Information and Event Management (SIEM) - tai Remote Monitoring and Management (RMM) -ratkaisulla.

Security tooling
Keskitetty hallinta olennaisille työkaluille, kuten päivitystenhallinnalle

Lue lisää
Security tooling
Keskitetyn hallinan kaikki olennaiset työkalut, kuten päivitystenhallinta, salasanahallinta ja mobiililaitteiden hallinta, ovat käytettävissä yhdessä muun päätelaiteturvan kanssa.

No more waiting
Hallinnoi ja valvo tietoturvaa ilman keskeytyksiä ja viiveitä.

Lue lisää
No more waiting
Vastausten odottamiset eivät enää aiheuta viiveitä - tämä tarkoittaa, että voit ottaa käyttöön, konfiguroida ja arvioida muutoksia, ja tehdä niihin tarvittavat korjaukset välittömästi.

Easy scalability
Vankka, pilvipohjainen arkkitehtuuri varmistaa skaalautuvuuden.

Lue lisää
Easy scalability
Suoraviivaisen hallinnan ja vankan, pilvipohjaisen arkkitehtuurin turvin voit tekokkaasti skaalata ja hallita jopa useampia, maantieteellisesti hajallaan olevia yksiköitä.
Saumaton integrointi SIEM-, RMM- ja auditointityökaluihin
Protection Service for Business integroituu mihin tahansa Security Information and Event Management (SIEM) -ratkaisuun sekä Remote Monitoring and Management (RMM) -työkaluun, kuten mihin tahansa kolmannen osapuolen auditointi-, hallinta- tai raportointityökaluun API-rajapinnan avulla.<br /><br /> Se optimoi työnkulut ja investoinnit jo olemassa oleviin ratkaisuihin hyödyntämällä keskitettyä konsolia, jolta on näkyvyys ja hallittavuus koko kokonaisuuteen. Ja se mahdollistaa saumattoman integraation myös monimutkaisiin tietoturvaympäristöihin.
Keskitettyä hallintaa
Helppo, automaattinen päätelaiteasennus
AV-Comparatives totesi, että ratkaisumme päätelaiteasennus on yhtä helppoa kuin iTunesin asentaminen . Olemme helpottaneet asennusta entisestään lisäämällä toiminnon, jonka avulla päätelaitesuojauksen käyttöönotto on mahdollista suorittaa yhdestä portaalista sähköpostin välityksellä. Tilauskoodi lisätään automaattisesti linkkiin tai asennusohjelmaan, joten loppukäyttäjän tarvitsee vain napsauttaa linkkiä, ja asennusprosessi alkaa automaattisesti.

Suuremmissa ympäristöissä voi luoda MSI-paketin, jota voi käyttää joko omilla etäasennustyökaluilla tai F-Securen työkaluilla.

Ristiriitoja aiheuttavat tietoturvaratkaisut poistetaan automaattisesti Windows-asennuksen yhteydessä, mikä takaa sujuvan ja nopean siirtymisen toimittajasta toiseen.
Määrittele itse tietoturva-asetuksesi
Voit luoda ja muokata yksittäisiä tietoturvakäytäntöjä (profiileja) ja määrittää niitä joko yksittäin tai ryhmissä tietokoneille, mobiililaitteille ja palvelimille.

Asetusvaihtoehtoja on kattavasti, ja niitä on helppo muokata tarpeiden mukaan. Voit esimerkiksi':'

 • määrittää palomuurin asetukset
 • säätää reaaliaikaisen tarkistuksen, käyttäytymisanalyysin ja muiden komponenttien asetuksia
 • hallita kolmansien osapuolten ohjelmistojen korjauspäivitysten automaattista tarkistusta ja asennusta

Voit tehdä useita erilaisia Web-määrittelyjä ja sääntöjä, kuten':'

 • määritellä tärkeimmät sivustot, joita on suojattava erityisen tarkasti (esimerkiksi intranet)
 • suodattaa tietynlaista sisältöä, esimerkiksi pornograafian
 • estää tuntemattomien sivustojen aktiivisen Web-sisällön, kuten JavaScript-komentosarjat
 • hallita mobiililaitteiden varkaudenestokäytäntöjä, kuten tunnuskoodivaatimuksia, ja pakottaa ne käyttöön.

Kaikki asetukset ja käytännöt voidaan pakottaa käyttöön tarvittaessa jopa yksilötasolla, jolloin loppukäyttäjät eivät voi mitenkään muuttaa niitä.
Tietoturvan tilaa voi seurata yksityiskohtaisesti

The management portal gives you a complete overview of your entire environment's security status. This includes potential software vulnerabilities, rooted devices, missing security updates, and the status of security features like real-time scanning and Firewall.

For example, you can track the number of blocked infections and pay closer attention to devices that are attacked the most. You can set automatic email alerts so that specific infection parameters get your attention first. If you need more information on any particular infection, you can obtain it directly from our security database.

Intuitiiviset, visuaalisesti miellyttävät raportit tietoturvan tilasta
Hallintaportaalissa on laaja valikoima selkeitä graafisia raportteja, mikä helpottaa ja nopeuttaa tietojen hahmottamista - ja tekee niistä kiinnostavampia lukea. Myös laitteiden suojausta koskevat tiedot ovat tarvittaessa saatavilla CSV-tiedostoina.
Control and enforce mobile security
Hallintaportaalin avulla voit hallita kaikkia laitteita keskitetysti. Mobiililaitteiden hallinnan avulla voit määrittää ja pakottaa käyttöön tietoturvakäytäntöjä, kuten tunnuskoodin käyttöä. Jos jokin laite katoaa tai se varastetaan, voit varkaudenestotoiminnoilla esimerkiksi tyhjentää laitteen etäkomennolla.

Mobiililaitteiden hallinnan avulla laitteita voi hallinnoida koko niiden elinkaaren ajan - ei siis pelkästään silloin, kun ne katoavat tai ne varastetaan. Lisäksi toiminto antaa yksityiskohtaisia tietoja itse laitteista.

T Tällä tavoin laitteiden tietoturvan seuranta tehostuu, ja korjattavat ongelmat voidaan tunnistaa nopeasti. Voit esimerkiksi tunnistaa':'

 • devices with OS versions that have vulnerabilities, like Android 4.1.1 with Heartbeat.
 • whether the device has been rooted.
 • when the device has repeatedly attempted to visit questionable websites, or how much traffic has been encrypted.
Automaattinen korjauspäivitysten hallinta
Software Updater on kriittinen osa tietoturvaa ja se on täysin integroitu mukaan hallintaportaaliin. Se tarjoaa automatisoidun päivitystenhallinnan kaikille päätelaitteille ja palvelimille. Se poistaa tarpeen asentaa erillisiä agentteja, hallintapalvelimia tai konsoleita. Se on tietoturvan ensimmäinen suojauskerros, joka ottaa vastaan ja ehkäisee jopa 80 % päätelaitteisiin kohdistuvasta haitallisesta liikenteestä yksinkertaisesti pitämällä ohjelmistot ajan tasalla.

Software Updater työskentelee etsimällä puuttuvia päivityksiä, luomalla haavoittuvuusraportin ja lopulta lataamalla ja asentamalla puuttuvat päivitykset - joko automaattisesti tai manuaalisesti. Päivitystenhallinta sisältää Microsoft-päivitykset sekä yli 2 500 kolmannen osapuolen sovellusta kuten Flash, Java, OpenOffice sekä muita jotka tunnetusti toimivat hyökkäysvektoreina.

Pääkäyttäjällä on mahdollisuus määritellä poikkeuksia automaatioon. Hän voi asettaa päiviä ja kellonaikoja automaattisille asennuksille, ja määrittää asennuksen jälkeen ajan ennen pakotettua uudelleenkäynnistystä. Sovelluksille, jotka eivät vaadi uudelleenkäynnistystä, tätä mahdollisuutta ei ole tarjolla. Jos useampi sovellus vaatii uudelleenkäynnistuksen, hoituu kaikki yhdellä uudelleenkäynnistyksellä monen yksittäisen sijaan.
Parempaa tuottavuutta ja vähemmän vaaroja
Isännöidyillä tietoturvapalveluilla on selkeitä etuja puolellaan. Ne eivät vaadi palvelinlaitteistojen tai ohjelmistojen asentamista ja ylläpitoa - tarvitset vain selaimen. Protection Service for Business päivittää kolmansien osapuolten ohjelmistot automaattisesti, kun tietoturvan korjauspäivityksiä puuttuu, joten manuaalisia päivityksiä ei tarvitse tehdä. Lisäksi päätelaitteiden tietoturvaohjelmat saavat niille tarkoitetut tunnistepäivitykset  automaattisesti, mikä vähentää ylläpitoon kuluvaa aikaa entisestään.

Hyödyntämällä F-Secure Security Cloud -ratkaisua pysyt automaattisesti suojattuna uusilta ja tulevilta uhkilta.
Täydellisesti integroitavissa
Hallinta-API mahdollistaa PSB-hallintaympäristön integroinnin kolmannen osapuolen hallintajärjestelmien kanssa. Tilausten tekemistä lukuunottamatta, kaikkia hallintaportaalin toimintoja voidaan käyttää myös hallinta-API':'n kautta.

Integroinnin avulla voit hyödyntää organisaatiosi nykyisiä järjestelmiä ja keskitettyjen hallintajärjestelmien etuja, esimerkiksi tietoturvaan liittyvien tehtävien hoitaminen.

Lisäksi voit luoda automatisoituja toimintoja kuten mukautettuja prosesseja ja raportteja. Niiden avulla voit vähentää työmäärää ja optimoida hallintaratkaisua juuri oman organisaatiosi tarpeiden mukaan.
Vain hyväksyttyjen laitteiden käyttö
Laitehallinta ehkäisee hyökkäysten pääsyn yrityksen järjestelmiin eri laitteiden kuten USB-tikkujen, CD-ROM-asemien tai webkameroiden välityksellä. Tämä ehkäisee myös tietovuotoja - esimerkiksi sallimalla vain lukuoikeudet tiedostoihin.

Kun estettyä laitetta yritetään käyttää, laitehallinta kytkee sen pois päältä, estäen käyttäjän yrityksen. Laitteiden käyttöä voi rajoittaa etukäteismäärityksin, tai luomalla määrityksen jolla sallitaan tietyt laitteet kun taas toiset, saman ryhmän laitteet ovat estettyjä. Esimerkiksi':'

 • Ohjelmien suorittamisen estäminen USB/CD/muulta asemalta':' estä automaattinen asennus, vahingossa tapahtuva asennus tai ohjelmistomodulien lataaminen siirrettäviltä asemilta.
 • Estä laitteen toiminta täysin
 • Määritä vain lukuoikeudet tiedostoille, jotka sijaitsevat USB/CD/muilla ulkoisilla medioilla.
 • Estä laiteryhmän toiminta muuten paitsi sallimalla tietyt laitteet.

Parempi turva ja yhteensopivuus
Uusi F-Secure-palomuuri hyödyntää Windowsin perus palomuurimäärityksiä. Tämä parantaa yhteensopivuutta muiden sovellusten kanssa. F-Securen asiantuntijamääritykset tuovat perus palomuurin päälle edistyneitä ominaisuuksia, jotka ottavat huomioon monistuvat kiristyshaittaohjelmat sekä laajentumaan pyrkivät hyökkäykset.

Pääkäyttäjä voi muokata F-Secure-palomuurin määrityksiä torjuakseen yritykseen erityisesti kohdistuvia tai sen toimintaympäristöön erikoistuneita uhkia. Lisäksi automaattisesti valittavat määritykset mahdollistavat useiden eri verkkojen tietoturvaprofiilimääritysten tekemisen.